ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز 1
ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز 1
ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز 1
ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز 1

ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز 1

3 نقد و بررسی

این ماهیتابه مسی ته گرد درب دار چکشی سایز کوچک می باشد .

قیمت : 60,000تومان

20 در انبار (فعال برای پیش سفارش)