قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان
قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان

قابلمه ساده مسی دو نفره چکش کاری شده زنجان

2 نقد و بررسی

این قابلمه ساده برای 2 نفره است .

قیمت : 70,000تومان

19 در انبار